Termer
aa
abiotic
abiotisk
acquired immune response
adaptive immune response
adaptivt immunsvar
adjuvans
adjuvant behandling
adjuvant terapi
align
alignment
allel
allele
allogen
allograft
allograft
allolog
allotransplantat
amfifil
amfipatisk
amino acid
aminosyra
amitos
amphipathic
amphiphilic
amplicon
amplifiera
amplifiering
amplify
amplikon
analog
analogous
analys av genuttryck
anlag
antigen
antigendeterminant
antikropp
apolipoprotein
apoptos
apoptosis
archaeon, archeon
arké
arkebakterie
art
attenuation
attenuation
attenuator
attenuerad
attenuering
attenuering
autofagi
autofagosom
autolog
autophagy
autosom
avfjällning
axenic medium
axeniskt medium
bacterium
bakterie
bakteriofag
bark
base pair
baspar
beräkningsbiologi
betaflak
bias
binning
bioinformatics
bioinformatik
bioluminescence
bioluminescens
bioluminiscens
biomimetics
biomimetik
biomimetisk
biotic
biotisk
blandorganism
blastula
bleb
blebbing
blåsa
blåsbildning
BSE
budbärar-RNA
Cq
Ct
cancerogen
capture probe
carcinogen
carcinogenic
CBOL
cDNA
cDNA
cell
cell
cell differentiation
cell wall
celldifferentiering
celldödsreceptor
cellplasma
cellvägg
cellys
cellysis
central dogma
centrala dogmen
chemokine
chemokinesis
chemotaxis
chimera
chimeric protein
chimär
chimärprotein
chromatid
chromatin
chromosome
circadian
circadian
circadiansk
circadisk
cirkadian
cirkadiansk
clone
clone
cloning
cloning
closed mitosis
clustered regularly interspaced short palindromic repeats
code for
codon
coenzyme
cofactor
complementary DNA
computational biology
conjugation
consensus sequence
Consortium for the barcode of life
constitutive gene
cortex
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
CRISPR
CRISPR
CRISPR-Cas
CRISPR-Cas9
crosslinking
cytokiner
cytokines
cytokines
cytokines
cytokininer
cytolysis
cytoplasm
cytoplasma
cytosol
cytosol
databiologi
datagruppering
datorbiologi
dedifferentiering
degeneracy
degenerate
degenerated
degenererad
denaturera
deoxiribonukleinsyra
deoxiribos
deoxyribose
deskvamering
desquamation
diauxic growth
diauxisk tillväxt
differentiation
differentiering
diploid
diploid
DNA
DNA (deoxyribonucleic acid)
DNA barcode
DNA barcoding
DNA virus
DNA-streckkod
DNA-virus
domain
domain
dominance
dominant allel
dominant allele
domän
domän (1)
domän (2)
downstream
ektoderm
ELISA
ELISA
ELISA
ELIZA
EMT
enantiomer
enantiomer
encode
endocytos
endocytosis
endoderm
energiöverföring genom Förstermekanismen
enhancer
enhancer
enzyme-linked immunoadsorbent analysis
epigenetics
epigenetik
epigenetisk
episom
episome
epistas
epistasis
epitelial-mesenkymal transformation
epithelial-mesenchymal transformation
epitop
epitope
eubakterie
eucaryote
eucaryotic organism
eukaryot
eukaryot organism
eukaryote
eukaryotic organism
exocytos
exocytosis
exon
exon
exon shuffling
exonflyttning
expression
expression
expression analysis
expression construct
expressionsanalys
expressionskonstrukt
externt orsakad apoptos
extrinsic apoptosis
extrinsic apoptosis
FACS
FACS
facultative organism
facultative organism
fag
fagocytos
fakultativ organism
fakultativ organism
familj
felparning
fenotyp
fjällning
flag tag
FLISA
flow cytometry
fluorescence
fluorescence resonance energy transfer
fluorescence-activated cell sorting
fluorescens
fluorescensaktiverad cellsortering
fluorescensalstrande resonansöverföring
fluorofor
flödescytometri
fotosensibilisator
frame shift mutation
frame shift mutation
FRET
FRET
functional genomics
functional genomics
funktionell genomforskning
funktionell genomik
funktionsgenomik
fusion protein
fusionsprotein
fylogenetisk systematik
fylogeni
fylum
fångstprob
fångstsond
fåra
färgdiagram
förgrening
förskjuten rekombination
förskjutet systerkromatidutbyte
Förster resonance energy transfer
förstärkare
förvärvat immunsvar
gastrula
gen
gene
gene conversion
gene expression
gene fusion
gene targeting
gene therapy
genechip
general recombination
generell rekombination
genetic engineering
genetic map
genetic marker
genetic recombination
genetisk ingenjörskonst
genetisk karta
genetisk markör
genetisk rekombination
genetiska koden
genexpression
genfusion
genkarta
genkonversion
genom
genome
genomics
genomics
genomik
genotyp
genteknik
genterapi
genuttryck
germ layer
GFP
granulation tissue
granulationsvävnad
grenpunkt
grenpunktsförflyttning
groddblad
groove
gruppering
grönt fluorescerande protein
haploid
haploid
HDL
HDL
heat map
heatmap
heterograft
heterokaryon
heterolog
heterotransplantat
heterozygot
heterozygote
high-density lipoprotein
His-tag
histon
histone
Hollidaykors
homograft
homolog
homolog
homolog rekombination
homologi
homologimodellering
homologous
homologous recombination
homology
homology modelling
homotransplantat
homozygot
homozygote
horisontell genöverföring
horizontal gene transfer
horseradish peroxidase
Hox-gener_NY_DB
HRP
HUGO
hushållningsgen
hybrid protein
hybrid-DNA
hybridisation
hybridisation
hybridisering (1)
hybridisering (2)
hybridization
hybridization
hybridom
hybridoma
hybridprotein
hypostas
hypostasis
högdensitetslipoprotein
högtäthetslipoprotein
icke-programmerad celldöd
immunanalys
immunassay
immune defence
immune response
immune system
immunförsvar
immunoassay
immunoblot
immunsvar
immunsystem
immuntest
in situ
in situ
in vitro
in vitro
in vivo
in vivo
innat immunsvar
innate immune response
innesluten PCR
inpassa
inpassning
internt orsakad apoptos
intrinsic apoptosis
intrinsic apoptosis
intron
intron
invasiv
invasive
isolog
kallt ljus
karcinogen
kemokin
kemokinesi
kemotaxi
kladogram
klass
klon
klona
kloning
kloning (1)
kloning (2)
kloroplastgenom
klyvbar bindning
knockin
knockin
knock-in
knock-in
knockout
knockout
knock-out
knock-out
koda för
kodominans
kodominant
kodon
koenzym
kofaktor
komplementärt DNA
konjugation
konsensussekvens
konstitutiv gen
korsbindning
korslänkning
kortex
kromatid
kromatin
kromosom
kromosom
kärndelning
kärnspole
lab-on-a-chip
lateral gene transfer
lateral genöverföring
LDL
LDL
leader
ledarsekvens
ledhinna
ligation
ligering av icke-homologa ändar
lilla fåran
linkage map
lipoprotein
lipoprotein
lipoprotein med hög densitet
lipoprotein med låg densitet
locus
locus
lokus
lokus för kvantitativ egenskap
low-density lipoprotein
luciferas
luciferin
luminescence
luminescens
luminiscens
lys
lyse
lyse
lysera (1)
lysera (2)
lyseras
lysis
lysis
lysogen
lysogen
lysogen (1)
lysogen (2)
lysogen (3)
lysogenic
lysogenic
lytic
lytic
lytisk (1)
lytisk (2)
lågdensitetslipoprotein
lågtäthetslipoprotein
läsram
läsramsbytesmutation
magnetic resonance imaging
magnetic resonance tomography
magnetisk resonanstomografi
magnetkamera
magnetresonanstomografi
magnetröntgen
magnetröntgen
major groove
medfött immunsvar
medulla
meios
meiosis
membranblåsa
mesenchymal-epithelial transformation
mesenkymal-epitelial transformation
mesoderm
mesofil
mesophilic
messenger RNA
MET
metagenomics
metagenomik
metallorganisk förening
microarray
microarray
microchip
mikrochip
mikrofluidiksystem
mikrolabbsystem
mikromatris
minor groove
mismatch
mismatch
mitogen
mitogen
mitokondriegenom
mitos
mitosis
mitosspole
mitotic spindle
moderlut
molekylär rekombination
monogen
mother liquor
MR
MRI
MR-kamera
mRNA
mRNA
MRT
multipotent
murein
murein
mutagenes
mutagenesis
mutation
mutation
märg
nanoskopi
nanotechnology
nanoteknik
naturligt immunsvar
necrosis
nedströms
nekros
nested PCR
neural crest
neurallist
NHEJ
non-homologous end joining
non-specific immune response
Northern
Northern
Northern blot
Northern-blot
nuclear magnetic resonance imaging
nucleic acid
nucleoside
nucleosome
nucleotide
nukleinsyra
nukleinsyrafelparning
nukleosid
nukleosom
nukleotid
oligopotent
omvänd faskromatografi
omvänd fas-kromatografi
omvänd transkription
omvänt transkriptas
operational taxonomic unit
operativ taxonomisk enhet
ordning
organell
organelle
organism
organism
ortolog
ortologous
ospecifikt immunsvar
OTU
OTU
paralog
paralogous
PCR
PCR
PCR-maskin
peptid
peptide
peptide nucleic acid
peptide nucleic acid
peptidnukleinsyra
peptidoglycan
peptidoglykan
peptidoglykan
phage
phagocytosis
photosensitizer
phylogeny
plack
plaque
plaque
plasmid
plasmid
pluripotent
PNA
PNA
polygen
polymerase chain reaction
polymeraskedjereaktion
polyploid
polyploid
primer
primer
prion
prion
prob
probe
probe
procaryote
procaryotic organism
profag
programmerad celldöd
prokaryot
prokaryot organism
prokaryote
prokaryotic organism
promoter
promoter
promotor
promotor
prophage
prostetisk grupp
proteasom
proteasome
protein
protein
protein engineering
proteinteknik
proteolys
proteolysis
proteom
proteome
proteomics
proteomik
pseudo gene
pseudogen
psychrophilic
psychrotrophic
psykrofil
psykrotrof
punktmutation
purin
purine
pyrimidin
pyrimidine
QTL
QTL
quantification cycle
quantitative trait locus
quencher
racemat
racemic compound
racemic mixture
racemisk blandning
racemisk förening
racemiskt ämne
rapportör
reading frame
recessiv allel
recombinant DNA
recombination
reduktionsdelning
rekombinant-DNA
rekombination
replication
replikation
retrovirus
retrovirus
revers transkription
reverse trancription
reverse trancription
reverse transcriptase
reverse transcriptase
reversed-phase chromatography
reverse-phase chromatography
reverst transkriptas
ribonucleic acid
ribonukleinsyra
ribos
ribose
ribosom
ribosomal RNA
ribosomalt RNA
ribosome
rike
riktad mutagenes
RNA
RNA
RNAi
RNA-interferens
RNA-virus
RNA-virus
rRNA
rRNA
sandwich
sandwich ELISA
sandwich-ELISA
sandwichmetod
scissile bond
sekvenera
sekvenering
sekvensa
sekvensbestämma
sekvensbestämning
sekvensera
sekvensering
sekvensinpassning
sekvensning
sekvensspecifik rekombination
semidominans
semidominant
sequence
sequence alignment
sequencing
site specific recombination
site-directed mutagenesis
site-specific mutagenesis
sluten mitos
släckare
släckning genom stimulerad emission
släkte
sned rekombination
somatisk genterapi
somatisk mutation
sond
Southern
Southern
Southern blot
Southern hybridisation
Southern hybridization
Southern-blot
Southern-hybridisering
specific immune response
specific recombination
specifik rekombination
specifikt immunsvar
spegelisomer
spindle
splajsa
splajsning
splice
splice
splicing
splicing
splitsa
splitsning
spole
spänningsmätning över små mebranytor
squamous epithelium
stamcell
startmolekyl
stationärt tillstånd
steady state
STED
STED
stem cell
stimulated emission depletion
stora fåran
streckkodsanalys
Strep-tag
structural genomics
structural genomics
strukturgenomik (1)
strukturgenomik (2)
synovial membrane
synovialmembran
synovium
synovium
systematic error
systematiskt fel
systerkromatid
tag
tagg
taxonomi
taxonomy
telomer [cyt.] (2)
telomer [mol.gen.] (1)
telomeras
telomerase
telomersekvens
temperat
temperate
termofil
termotrof
the genetic code
thermal cycler
thermocycler
thermophilic
threshold cycle
totipotent
toxin
toxoid
toxoid
transcribe
transcription
transdifferentiering
transfer RNA
transfer-RNA
transgen (1)
transgen (2)
transgene
transgenic
transkribera
transkription
translate
translatera
translation
translation
translational research
translationell forskning
tRNA
tRNA
true racemate
trådbortträngning
tröskelcykel
tvärbindning
tyst mutation
unequal crossing over
unequal recombination
unequal sister chromatid exchange
unipotent
uppströms
upstream
uttryck
uttrycksanalys
vertikal genöverföring
Western
Western
Western blot
Western blot
virulence
virulens
virulent
virulent
virulent (1)
virulent (2)
virus
virus
xenolog
xenotransplant
xenotransplantat
äggviteämne
äkta racemat
ärkebakterie
överbryggande forskning
Frågor och svar
5'-cap
abstract
acceptor site
acidic Tyrodes
acquired
activator of transcription
adenylation, uridylation
adjektivändelser
administrationssätt
AFLP
alfahelix
allele calling
amino terminal Edman degradation
aminosyrarest
aminosyror, genus
amphitrichous
amplikon
ancestral trait
anchor primer
annealing
annotate
antigen, genus
antiparallell
apprêtement de l'antigène
archaeal
array
arrest
A-site, P-site ...
aspar(a)gin
assay
associationsstudie
attenuerad
augmentation
autoinducer (autoinducerare)
auxanographic technique
avkodning
backbone
backcross
bacterial surface display
bakteriell interferens
base ratio
beta barrel
beta sheet
bibliotek
bicistronic operon
binary vector
bioassay
bioimaging
biomarkör
biomasserester
biomolekyl
biorisk
bioteknik eller bioteknologi?
bioteknik och genteknik
blandorganism och mosaik
booster dose
bootstrapping
bovine serum
broad range PCR
c eller k, th eller t, ph eller f?
C3
cajal body och speckles
calcium imaging
carbonic anhydrase
cassette
cassette mutagenesis
cat scratch disease
cell disruption
cell passaging
cellkill
cellular compartment
celluär/cellulär
cellvägg och cellmembran
chaotrope
chaperon
chemokinesis
chiasma
chromosome engineering
cisgen
clearance
cleavage site
closed laboratory conditions
co-
coacervate
coated pit
cognate (adj.)
coil
committed
comparative genomics
competitive inhibitor
concatemer
concomitant
conditional
contiguous
cosmid
counterstain
cross-hybridization
crossover/crossing-over
Cry protein
cycle
de novo protein
deletion / insertion
deparaffinize
desensitization
diauxie
digerera
dimerised, positive polarity
DNA construct
DNA eller dna?
DNA:t och DNA:s
DNA-array
DNas, RNas eller?
DNA-strängar
domän, genus
dot blot
dounce
downregulation och overexpressed?
drug clearance
drug target
e-DNA
electrophoresis tank
elektroporering
elongering
elongering och terminering
embryoid bodies
encapsidation
endoplasmatic reticulum
engineering
entrainment
envelope protein
enveloped virus
environmental genome
enzym, plural
error-prone
ESBL, NDM-1
EST
event
evolvera
excision repair
exon trapping
expression
expression site
extracellulär matrix
extrahelikal
fed-batch
filamentous
fimbrier, pili
Finns ordet extron?
fitness
flatbed IEF
floxed genes
fluorescence quenching
fold och konformation
forward och reverse genetics
frameshift mutation
French press
fusera eller fusionera?
gap junction
gap weight
gated channels
gen(ic)itet?
gene cluster
gene driver
gene pool
gene silencing
genetic profiling
genetisk blandning
genmodifiering eller manipulering?
genomic island, pathogenic island
germline
germline, immunologi
ghost cell
glukos – glykos
GMO
graft-vs-host disease och transplantatavstötning
gramfärgning, gramnegativ och grampositiv
growth factor
hairpin och stem-loop
haplotyping
heat shock protein
heel
helix-turn-helix
heterolog
hinge
Hollidaykors
homing endonucleases
homodimeric
housekeeping genes
HTS
HUGO och HGP
human
humanized
huntington
Hydrophobic Interaction Chromatography
hänglåsprob, hänglåssond
immun(o)glob(ul)in?
immunocompromised – immunosuppressed
immunocompromised individual
in silico
inbreeding, outbreeding
in-frame
initialförkortning, genus
inpassning
insert
insert
integron
ionophore
junction region
kapsid och kapsel
kaspas
kelat och kelator
kemoattrahent, klinokinesi, ortokinesi
kloning och asexuell förökning
kloning och kärnöverföring
knock-out, knock-in
kollagen
komplementär
kopior
koppling eller association
kromosomnummer
LAMP
lariat
latinska namn
leading och lagging
leaflet
leucin zipper och motif
life science(s)
lineage
linkage group
linker
load
locking trigger
LOD score
lokus
loop
luxury genes
major och minor groove
masking
matrix eller matris?
medical device
medicinska termer
melanom
metabolic pathways
metabolism, katabolism, anabolism
metabonomik och metabolomik
metalljonsbaserad affinitetskromatografi
MHC I eller MHC-I?
MHC, HLA
microcompartment
microsatellites
mikrobi(o)cid
mikroorganism
mikrotubuli
mismatch
mismatch repair
MOI
molecular weight cut-off
molekylärbiologi eller molekylär biologi?
monofyletisk, polyfyletisk
mordant
motilitet – mobilitet
mucosal vaccination
muffproteiner
multicase
multiple automated sample harvester
mutant screening och saturation screening
mutation och polymorfi
mycolic acid
naive T-cells
neighbor joining
neural tube
nick translation
NK-celler
NLS
nuclear run-off/run-on
nuclear scaffold attachment regions
oocytisk transplantation
open reading frame
origin of replication
orphan drugs
orphan receptor
oxyanion hole
oxygen scavenger
oxygenic photosynthesis
p53 pathway
packaging
parasitophourus vacuole
parental imprinting
particle bombardment
pathway
patogen, genus
PCR-bias
peakvärde
pepsinogen
peptidomimetik
periplasma
peroxyl
persister cell
phage display
pharmacogenomics
pleomorf
polar body biopsy
poly A-tail
polycistron(isk)
polymorfi/polymorfism
positive displacement pipette
precursor
predicted gene
preincubation
pre-mies
pre-PCR-rum
prepositioner och receptorer
prime, priming site
processivitet
processning
prodrug
progenitor cell
proliferation
promotorer
proofreading
protein targeting
proteinprediktion
protist, protozo
protocatechuic acid
proton motive force
protonpumpshämmare
proximity ligation
pulse-chase experiment
punktmutationer och enbaspolymorfier
query och subject
quinone, quinolone
quorum sensing
racemisering
rack
raft
raft culture
rational drug design
real-time PCR (qPCR)
rearrangement
receptor och bindningsställe
recursive ensemble mutagenesis (REM)
referensstam – prototypstam
regulatory affairs
releasing hormone
replicate
replication fork
reporter gene och markörgen
repressed
response rate
resuspend
rete ridges
reverse/forward primer
review
reviewer, referee, editor
riboswitch
rice endosperm
RNA interference
rRNA spacer
sammansättningar med DNA
sammansättningar med syra
scaffold
scrape loading
screening
second messenger
seed
sekven(s)ator?
selektionstryck
self-assembly
sensor-transducer
sentinel control
sequester
shake culture
shear
short tandem repeat
shotgun cloning
shuttle vector
signaltransduktion
single stranded, double stranded
site
site = säte?
site-specific
slant
SLL
SNP
soft tissues
sond (forts.)
sond/prob
spacer
spacer (sekvens)
sperm plasma membrane
spike
spinner culture, spinner flask
spot och spotting
stamceller
sticky, cohesive, blunt
strain
strand displacement
stringent wash
strips
sträng eller tråd?
stutter bands
subconfluent
subtype
suicide gene
sulphated
supercoil
susceptibility gene
synkroni
TAEE
target, lead, hit
teichoic acid
templat eller mall?
three-hybrid
tight junction
tissue-engineered scaffold
tissue-typing, preimplantation genetic diagnosis och single cell analysis
TNF
tonicitet
transcriptome
transduce
transfekterade celler
transformant
transgen eller genmodiferad?
transition state och active site
transposition
trinucleotide repeat
true-breeding
TSLP
turgor
turnover number och turnover frequency
ubiquitin
ultraljud
umbrella cells
uncoating
uncoupling
Western blot
wet smear
vildtyp
wildtype
viral rescue
vitrifiering eller vitrifikation?
wobble
vuxen/adult?
x- och y-kromosom
återkoppling