Termer
databiologi
datagruppering
datorbiologi
dedifferentiering
degeneracy
degenerate
degenerated
degenererad
denaturera
deoxiribonukleinsyra
deoxiribos
deoxyribose
deskvamering
desquamation
diauxic growth
diauxisk tillväxt
differentiation
differentiering
diploid
diploid
DNA
DNA (deoxyribonucleic acid)
DNA barcode
DNA barcoding
DNA virus
DNA-streckkod
DNA-virus
domain
domain
dominance
dominant allel
dominant allele
domän
domän (1)
domän (2)
downstream
Frågor och svar
de novo protein
deletion / insertion
deparaffinize
desensitization
diauxie
digerera
dimerised, positive polarity
DNA construct
DNA eller dna?
DNA:t och DNA:s
DNA-array
DNas, RNas eller?
DNA-strängar
domän, genus
dot blot
dounce
downregulation och overexpressed?
drug clearance
drug target