Termer
FACS
FACS
facultative organism
facultative organism
fag
fagocytos
fakultativ organism
fakultativ organism
familj
felparning
fenotyp
fjällning
flag tag
FLISA
flow cytometry
fluorescence
fluorescence resonance energy transfer
fluorescence-activated cell sorting
fluorescens
fluorescensaktiverad cellsortering
fluorescensalstrande resonansöverföring
fluorofor
flödescytometri
fotosensibilisator
frame shift mutation
frame shift mutation
FRET
FRET
functional genomics
functional genomics
funktionell genomforskning
funktionell genomik
funktionsgenomik
fusion protein
fusionsprotein
fylogenetisk systematik
fylogeni
fylum
fångstprob
fångstsond
fåra
färgdiagram
förgrening
förskjuten rekombination
förskjutet systerkromatidutbyte
Förster resonance energy transfer
förstärkare
förvärvat immunsvar
Frågor och svar
fed-batch
filamentous
fimbrier, pili
Finns ordet extron?
fitness
flatbed IEF
floxed genes
fluorescence quenching
fold och konformation
forward och reverse genetics
frameshift mutation
French press
fusera eller fusionera?