Termer
icke-programmerad celldöd
immunanalys
immunassay
immune defence
immune response
immune system
immunförsvar
immunoassay
immunoblot
immunsvar
immunsystem
immuntest
in situ
in situ
in vitro
in vitro
in vivo
in vivo
innat immunsvar
innate immune response
innesluten PCR
inpassa
inpassning
internt orsakad apoptos
intrinsic apoptosis
intrinsic apoptosis
intron
intron
invasiv
invasive
isolog
Frågor och svar
immun(o)glob(ul)in?
immunocompromised – immunosuppressed
immunocompromised individual
in silico
inbreeding, outbreeding
in-frame
initialförkortning, genus
inpassning
insert
insert
integron
ionophore