Termer
lab-on-a-chip
lateral gene transfer
lateral genöverföring
LDL
LDL
leader
ledarsekvens
ledhinna
ligation
ligering av icke-homologa ändar
lilla fåran
linkage map
lipoprotein
lipoprotein
lipoprotein med hög densitet
lipoprotein med låg densitet
locus
locus
lokus
lokus för kvantitativ egenskap
low-density lipoprotein
luciferas
luciferin
luminescence
luminescens
luminiscens
lys
lyse
lyse
lysera (1)
lysera (2)
lyseras
lysis
lysis
lysogen
lysogen
lysogen (1)
lysogen (2)
lysogen (3)
lysogenic
lysogenic
lytic
lytic
lytisk (1)
lytisk (2)
lågdensitetslipoprotein
lågtäthetslipoprotein
läsram
läsramsbytesmutation
Frågor och svar
LAMP
lariat
latinska namn
leading och lagging
leaflet
leucin zipper och motif
life science(s)
lineage
linkage group
linker
load
locking trigger
LOD score
lokus
loop
luxury genes