Termer
magnetic resonance imaging
magnetic resonance tomography
magnetisk resonanstomografi
magnetkamera
magnetresonanstomografi
magnetröntgen
magnetröntgen
major groove
medfött immunsvar
medulla
meios
meiosis
membranblåsa
mesenchymal-epithelial transformation
mesenkymal-epitelial transformation
mesoderm
mesofil
mesophilic
messenger RNA
MET
metagenomics
metagenomik
metallorganisk förening
microarray
microarray
microchip
mikrochip
mikrofluidiksystem
mikrolabbsystem
mikromatris
minor groove
mismatch
mismatch
mitogen
mitogen
mitokondriegenom
mitos
mitosis
mitosspole
mitotic spindle
moderlut
molekylär rekombination
monogen
mother liquor
MR
MRI
MR-kamera
mRNA
mRNA
MRT
multipotent
murein
murein
mutagenes
mutagenesis
mutation
mutation
märg
Frågor och svar
major och minor groove
masking
matrix eller matris?
medical device
medicinska termer
melanom
metabolic pathways
metabolism, katabolism, anabolism
metabonomik och metabolomik
metalljonsbaserad affinitetskromatografi
MHC I eller MHC-I?
MHC, HLA
microcompartment
microsatellites
mikrobi(o)cid
mikroorganism
mikrotubuli
mismatch
mismatch repair
MOI
molecular weight cut-off
molekylärbiologi eller molekylär biologi?
monofyletisk, polyfyletisk
mordant
motilitet – mobilitet
mucosal vaccination
muffproteiner
multicase
multiple automated sample harvester
mutant screening och saturation screening
mutation och polymorfi
mycolic acid