Termer
vertikal genöverföring
virulence
virulens
virulent
virulent
virulent (1)
virulent (2)
virus
virus
Frågor och svar
vildtyp
viral rescue
vitrifiering eller vitrifikation?
vuxen/adult?