Termer
xenolog
xenotransplant
xenotransplantat
Frågor och svar
x- och y-kromosom