Termpost
Huvudterm: aminosyra
Ordklass: substantiv
Definition: organisk förening med den generella formeln +H3N-CHR-COO-
Anmärkning: Aminosyror utgör byggstenarna i proteiner. R; i formeln ovan representerar den sidokedja som skiljer aminosyrorna åt. De aminosyror som beskrivs här benämns mer fullständigt ”alfa-aminosyror”, eftersom aminogruppen är bunden till det första kolet efter karboxylgruppen, alfa-kolet.

Klicka för illustration
Beteckning: aa
Engelska:amino acid