Termpost
Huvudterm: gen
Ordklass: substantiv
Böjn.regler: en gen, -en, flera gener, -na
Uppslagsterm: anlag
Definition: sekvens i ett genom, inkluderande såväl exoner som introner, vilken kodar för en polypeptid eller RNA-molekyl
Anmärkning: När man talar om att man ”hittat genen för” något, syftar man i allmänhet på gener som kodar för proteiner (eller egentligen polypeptider). Alternativ splitsning, där delvis olika exoner ingår i den mRNA som translateras, gör att en gen kan ge upphov till flera delvis olika peptidkedjor. Introner kan innehålla öppna läsramar som translateras oberoende av resten av genen; här talar man om en separat gen i intronsekvensen. Ibland räknar man även de sekvenser som reglerar genens aktivitet som tillhörande genen. I begreppet komplett gensekvens ingår vanligen hela sträckan från den som motsvarar mRNA:ts 5'-ände till polyadenyleringssignalen samt ytterligare minst femhundra baspar uppströms om detta, för att även inkludera de viktigare promotorelementen.
Engelska:gene