Termpost
Huvudterm: inpassa
Ordklass: verb
Definition: utföra inpassning
Anmärkning: Observera att align på engelska också kan vara intransitivt, dvs. utan objekt, som i These sequences don't align. Det kan då inte översättas direkt med inpassa, som ju kräver objekt, utan översätts i stället, beroende på sammanhang, med inpassas, vara inpassad, kunna inpassas.
Engelska:align