Termpost
Huvudterm: inpassning
Ordklass: substantiv
Synonym: sekvensinpassning
Definition: placering av två eller flera linjära sekvenser parallellt med varandra på ett sådant sätt att jämförelse av de enskilda byggstenarna i alla sekvenserna steg för steg visar största möjliga likhet
Anmärkning: Även termer som linjering, upplinjering och riktning förekommer. Dessa termer förekommer dock i en avvikande betydelse i allmänspråket, varför de kan leda till missförstånd. De sekvenser som inpassas är i regel DNA eller proteiner. För motivering av termvalet, se följande termfråga.
Engelska:alignment