Termpost
Huvudterm: specifikt immunsvar
Ordklass: substantiv
Synonym: förvärvat immunsvar
Synonym: adaptivt immunsvar
Definition: del av immunsvaret som byggs upp under en organisms livstid och som reagerar specifikt och med minnesmekanismer
Engelska:acquired immune response