Termpost
Huvudterm: abiotisk
Definition: som inte har sitt ursprung i processer i levande <REFERENCE id="1072" text=" organismer" /> eller som inte orsakas av levande organismer<br>
Anmärkning: Sådana abiotiska förhållanden som föregick livets uppkomst på jorden kallas ofta prebiotiska. Jämför <REFERENCE id="1143" text=" biotisk" />.
Engelska:abiotic