Termpost
Huvudterm: attenuering
Uppslagsterm: attenuator
Definition: reglering av genuttryck där en yttre faktor påverkar RNA-strukturen och därmed reducerar RNA-polymerasets förmåga att fortsätta transkriptionen efter en potentiell terminatorsekvens
Anmärkning: Den sekvens i RNA:t som orsakar denna för tidiga terminering av transkriptionen kallas attenuator.
Engelska:attenuation