Termpost
Huvudterm: apoptos
Ordklass: substantiv
Uppslagsterm: programmerad celldöd
Uppslagsterm: internt orsakad apoptos
Uppslagsterm: externt orsakad apoptos
Uppslagsterm: celldödsreceptor
Uppslagsterm: intrinsic apoptosis
Uppslagsterm: extrinsic apoptosis
Definition: programmerad celldöd som kännetecknas av att cellen krymper och blir rundare, av att dess kärna skrumpnar och fragmenteras, och slutligen av att cellen sönderfaller i fragment
Anmärkning: Apoptos är viktigt bl.a. för att ta bort celler som blivit överflödiga under en organisms utveckling, eller skadats. Externt orsakad apoptos (eng. extrinsic apoptosis) sätts igång av signaler till cellen genom s.k. celldödsreceptorer på cellens yta. Ofta är det celler i immunförsvaret som dödar en cell på detta sätt när den t.ex. blivit virusinfekterad. Internt orsakad apoptos (eng. intrinsic apoptosis) sätts igång av signaler i cellens inre, ofta till följd av skador på DNA eller andra delar av cellen. Vid internt orsakad apoptos ökar genomsläppligheten i mitokondriernas yttermembran, vilket bl.a. leder till frisättning av proteiner som bidrar till celldödsprocessen. Jämför nekros.
Engelska:apoptosis