Termpost
Huvudterm: mitos
Uppslagsterm: sluten mitos
Uppslagsterm: mitosspole
Uppslagsterm: kärnspole
Uppslagsterm: kärndelning
Uppslagsterm: amitos
Uppslagsterm: cytokines
Uppslagsterm: spole
Definition: kärndelning hos eukaryota celler efter replikation av DNA:t, där de två blivande dottercellerna får varsin uppsättning med kromosomer med samma ploidi som i modercellen
Anmärkning: Hos djur och växter tillbakabildas kärnmembranet före mitosen. Den allmänt använda termen kärndelning är därför egentligen missvisande eftersom det som delas mellan två blivande dotterceller är kärnans DNA-innehåll, inte själva kärnan. Under profasen kondenseras kromatinet till kromosomer vilka samlas i mitten av cellen (metafas) och därefter förs till varsin cellända (anafas) av en mitosspole (kärnspole, eng. mitotic spindle) uppbyggd av cellskelettelement. Varianter är t.ex. sluten mitos (closed mitosis) utan tillbakabildning av kärnmembran hos en del svampar, och amitos med ofullständigt tillbakabildat kärnmembran, ingen kondensering av kromatinet och/eller ingen mitosspole, exempelvis hos ciliater. Den efterföljande celldelningen kallas cytokines. För kromosomsegregering och celldelning hos bakterier och arkéer används inga av dessa termer, bl.a. därför att de saknar kärnmembran, därför att deras DNA inte kondenseras före delningen och därför att det är oklart i vilken utsträckning cellskelettkomponenter eventuellt är inblandade i DNA-separationen. Jämför meios.
Engelska:mitosis