Termpost
Huvudterm: epitop
Synonym: antigendeterminant
Uppslagsterm: antikropp
Uppslagsterm: antigen
Definition: del av en makromolekyl som kan binda till en antikropp
Anmärkning: En makromolekyl som känns igen av en antikropp respektive T-cellreceptor kallas ett antigen. Det är inte hela makromolekylen, utan endast en del av den, som då kallas epitop, som känns igen; olika antikroppar resp. T-celler kan känna igen olika epitoper i samma protein. Det är samspelet med immunsystemet som ligger till grund för benämningarna antigen och epitop; molekylen ”blir” ett antigen och epitopen ”blir” en epitop därför att en antikropp eller T-cellreceptor känner igen den.
Engelska:epitope