Termpost
Huvudterm: adjuvans
Definition: immunstimulerande tilläggssubstans
Anmärkning: Adjuvans används vid aktiv immunisering, tillsammans med antigenet, såsom vid vaccination eller immunisering av försöksdjur. Vacciner innehåller substanser, t.ex. delar av virus eller bakterier, som immunförsvaret ska lära sig att reagera emot så att immunitet kan uppstå. För att immunförsvaret skall känna igen de kroppsfrämmande substanser som finns i vaccinet är det nödvändigt att vaccinet orsakar en lokal inflammation där det injiceras. Vissa vacciner, som t.ex. BCG-vaccination mot tuberkulos, orsakar detta utan ytterligare tillsats av adjuvans. I andra vacciner måste adjuvans tillsättas. Olika ämnen har använts för detta ändamål, t.ex. aluminiumsalter och skvalen.<br> Jämför <REFERENCE id="1193" text=" adjuvant behandling" />.