Termpost
Huvudterm: lipoprotein
Uppslagsterm: apolipoprotein
Definition: sfärisk nanopartikel bestående av lipider och proteiner
Anmärkning: Lipoproteinerna varierar i storlek mellan 7 och 100 nm. De transporterar lipider i blodet och påverkar lipidmetabolismen hos däggdjur. Lipoproteinernas innersta består av opolära neutrala lipider, såsom triglycerider och kolesterolestrar. Vid ytan finns polära amfipatiska lipider, såsom fosfolipider och kolesterol, samt proteiner kallade apolipoproteiner. Apolipoproteinerna påverkar lipoproteinets storlek, metabolism och upptag i cellerna. Lipoproteinerna klassificeras enligt densitet, som bestäms av förhållandet mellan proteiner och lipider.
Engelska:lipoprotein