Termpost
Huvudterm: avfjällning
Synonym: deskvamering
Synonym: fjällning
Definition: avlossning av yttre lager av ett skivepitel
Anmärkning: Skivepitel (eng. ”squamous epithelium”) är en vävnadstyp som bl.a. utgör hud och slemhinnor.
Engelska:desquamation