Termpost
Huvudterm: allotransplantat
Ordklass: substantiv
Synonym: homotransplantat
Synonym: allograft
Synonym: homograft
Sökord: xenotransplantat
Sökord: heterotransplantat
Sökord: xenolog
Sökord: heterolog
Sökord: allolog
Sökord: allogen
Sökord: isolog
Sökord: homolog
Sökord: autolog
Definition: transplantat från en annan individ av samma art som den som erhåller transplantatet
Anmärkning: Ett transplantat kan vara autologt (egen vävnad), isologt (från enäggstvilling), allologt/allogent/homologt (från annan individ av samma art), eller xenologt/heterologt (från individ av annan art).
Engelska:allograft