Termpost
Huvudterm: axeniskt medium
Definition: odlingsmedium fritt från levande organismer och virus
Anmärkning: Termen axenisk kan även användas om själva odlingen och avser då att inget annat levande får förekomma än det som avses odlas.
Engelska:axenic medium