Termpost
Huvudterm: amfifil
Ordklass: adjektiv
Synonym: amfipatisk
Definition: (om molekyl) som har både hydrofila (vattenlösliga) och hydrofoba (fettlösliga) delar
Anmärkning: Amfifila lipider är ytaktiva, dvs. de kan tjäna till att lösa fetter i vatten genom att många lipidmolekyler omger en fettdroppe med den vattenlösliga delen av lipiden vänd utåt mot det omgivande vattnet. Amfifila lipider är huvudkomponenter i biologiska membran, t.ex. fosfolipider.
Kommentar: Termerna amfifil och amfipatisk är synonyma, men termen amfifil dominerar i svenska texter. Amphiphilic verkar dominera i amerikansk engelska, medan amphipathic verkar dominera i brittisk engelska.
Engelska:amphiphilic