Termpost
Huvudterm: autofagi
Uppslagsterm: autofagosom
Definition: nedbrytning av organeller och proteiner i celler, vilken inleds med att en autofagosom bildas
Anmärkning: Autofagosomen bildas genom invagination från cellmembranet. Proteiner och organeller som märkts för nedbrytning, på liknande sätt som vid den välstuderade ubikvitinprocessen, transporteras in i autofagosomen. Därefter fuserar den med en lysosom vilket leder till nedbrytning av innehållet.
Engelska:autophagy