Termpost
Huvudterm: amplifiera
Sökord: amplifiering
Definition: (inom molekylärbiologi:) öka mängden
Anmärkning: Amplifiering av DNA görs exempelvis genom PCR, då mängden DNA-sekvenser mellan primrarna ökas. Också cellulära processer kan leda till DNA-amplifiering.
Engelska:amplify