Termfråga
Ämne:assay
Datum:2002-04-11
Fråga:Hur hanterar man assay i svensk kontext? Jag har sett att det förekommer ganska ofta i svensk text, och att företag säljer olika assays. Ibland går det ju bra att använda analys, men det rör sig väl ofta snarare om analyssystem eller något åt det hållet.
Svar:Assay är en term som inte kan översättas lika varje gång, utan man får på svenska, precis som du beskriver, välja den översättning som passar i sammanhanget. Förutom analys och analyssystem passar ibland också bestämning och bestämningsmetod. Jämför t.ex. med site, som inte heller det har en enda täckande svensk term. Att det inte finns något 1:1-förhållande mellan svenska och engelska bör dock inte få en att dra slutsatsen att den engelska termen är den bästa och mest precisa: det går ju att precisera, men på lite annat sätt kanske, även på svenska.