Termfråga
Ämne:allele calling
Datum:2002-10-30
Fråga:Finns det en svensk benämning på allele calling, dvs. en automatiserad metod att med hjälp av PCR bestämma vilken mikrosatellitallel som föreligger [i DNA från en patient]?
Svar:Vi föreslår den beskrivande benämningen automatiserad allelbestämning.