Termfråga
Ämne:adjektivändelser
Datum:2003-04-25
Fråga:Jag undrar över böjningen av GABAergic och glycinergic interneurones. Har hittat översättningen GABAerga, glycinerga men gjorde först misstaget att översätta -ic med -isk. Är detta en vanlig adjektivändelse i svenskan, och hur vet man hur -ic ska översättas?
Svar:Grekiskan har ett ”universalsuffix” för att bilda adjektiv av substantiv,
och det är -ic. Det förekommer endast på grekiska morfem, så man inser lätt hur många ord t.ex. engelskan har lånat från grekiskan, det finns ju massor av engelska adjektiv på -ic.

”Regeln” (som du ju helt riktigt tillämpade) är ju att vi byter ut detta grekiska -ic mot vårt svenska -isk (som är gammalsvenskt, det ser vi i ord som jordisk, hatisk, självisk m.fl.). Men det finns några få grekiska ordslut (som fungerar som suffix) som vi av hävd i svenskan använder utan detta -isk. De är -bol, -erg, -gen, -trop'. Kanske finns något mer, det borde undersökas.

På svenska heter det anabol (eng. anabolic) kolinerga nerver (eng. cholinergic), psykotropa farmaka (eng. psychotropic). Läkare och sekreterare som ofta är påverkade av engelskan har då och då frågat om man t.ex. bör välja metabolisk eller metabol och i dessa fall har vi i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård hållit hårt på den kortare svenska typen. Det är ett sätt att undvika förvirring för i engelskan verkar här oordningen vara större än vanligt, man kan t.ex. se varianterna -genic, -genetic, -genous utan någon betydelseskillnad. (Svaret från Hans Nyman, f.d. språkrådgivare i Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård)