Termfråga
Ämne:aspar(a)gin
Datum:2003-10-27
Fråga:Nationalencyklopedin stavar asparagin i stället för aspargin som jag lärt mig. Vilket är mest korrekt?
Svar:Det bör vara asparagin med a. Ordet är bildat till grekiskans asparagos ('sparris').