Termfråga
Ämne:amino terminal Edman degradation
Datum:2000-10-03
Fråga:Vad heter amino terminal Edman degradation på svenska?
Svar:Vi föreslår partiell Edman-nedbrytning. Edman-nedbrytning är alltid från aminoterminalen och detta behöver därför inte specificeras. Vad den engelska termen därför antagligen åsyftar är nedbrytning bara av (den aminoterminala) änden, dvs. partiell nedbrytning, eller ofullständig nedbrytning. I detta sammanhang vill vi också gärna påpeka att ordet degradera är tvetydigt. Degrade/degradation bör översättas med brytas ner/nedbrytning eller motsvarande snarare än degradera(s)/degradering.