Termfråga
Ämne:abstract
Datum:2000-10-05
Fråga:Det som på engelska kallas abstract, dvs. en inledande sammanfattning till en vetenskaplig artikel eller en i förväg meddelad sammanfattning av t.ex. ett konferensbidrag, vad bör den kallas på svenska?
Svar:I första hand rekommenderar vi det vanliga svenska sammanfattning för det som skrivs först i en artikel. Det kallas lika ofta summary som abstract på engelska. Det man skickar in i förväg till en konferens kan man kalla mötesbidrag eller kongressbidrag. Möjligen är dock termen ett abstrakt på väg in i svenskan (då stavat med k och uttalat på samma vis som adjektivet abstrakt).