Termfråga
Ämne:anchor primer
Datum:2007-09-25
Fråga:Jag undrar vad anchor primer kan tänkas kallas på svenska. Här kommer en kontext:

Anchor primers give rise to complementary overhangs between two consecutive gene fragments which can subsequently be annealed and re-amplified to generate a chimeric gene sequence.
Svar:En anchor primer tycks vara en primer som kan binda på mer än ett ställe, antingen till alla poly(A)-svansar på mRNA-molekyler, eller till sekvenser konserverade mellan olika gener eller organismer. Uttrycket används alltså ganska ospecifikt. Såvitt vi har kunnat bedöma är det ingen väletablerad term ens. Men anchor är en ganska ok beskrivning som skulle fungera översatt till svenska också. En direktöversättning till ankarprimer (obs! plural: ankarprimrar) är därför rimlig.