Termfråga
Ämne:ancestral trait
Datum:2000-10-06
Fråga:Vad kan man på svenska kalla en egenskap som är nedärvd från en ursprunglig stamform, till skillnad från egenskaper som uppkommit under vägen genom mutation eller horisontell överföring? På engelska kallas en sådan egenskap ancestral trait.
Svar:Eftersom man brukar använda termen stamform (original ancestor), ligger termen stamegenskap nära till hands.