Termfråga
Ämne:AFLP
Datum:2008-06-25
Fråga:Vad heter metoden Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) på svenska?
Svar:Precis som i fallet med kusinen RFLP används den engelska förkortningen. En svensk uttydning skule kunna vara amplikonlängdspolymorfi.