Termfråga
Ämne:auxanographic technique
Datum:2008-06-25
Fråga:Finns det någon svensk term för auxanographic technique, som är en metod för bakterieodling, där bakterietillväxten förstörs eller inhiberas?
Svar:Vi föreslår auxanografi, men det bör noteras att redan den engelska termen är mycket sällsynt i mikrobiologiska sammanhang. Auxanografi innebär att man på en platta med odlingsmedium tillsätter ett (eller flera) ämne, giftigt eller välgörande, i olika mängd så att en bakterie eller svamp växer eller förökas i olika grad på olika områden på plattan. Det mönster som bakteriekolonierna bildar på plattan kallas auxanogram. Den vanligaste (allenarådande?) auxanografiska metoden när det gäller bakterier är diffusionsmetoden (då ämnet tillsätts i en depå och för diffundera ut i odlingsmediet så att en gradient bildas, och bakteriernas känslighet kan mätas som en zondiameter runt depån).