Termfråga
Ämne:acceptor site
Datum:2008-12-05
Fråga:Jag har stött på ”acceptor site” både i samband med splitsning och i samband med translation. Vad heter det på svenska?
Svar:I samband med splitsning talar man om ”donor site” och ”acceptor site” om de sekvenser i början respektive i slutet av intronet som styr splitsningen. Här är de svenska termerna donatorsekvens respektive acceptorsekvens. På en ribosom kalls den plats där det inkommande aminoacyl-tRNA:t binder ”A site” (de övriga bindningsställena är ”P site” och ”E site”). Uttydningen ”acceptor site” för den förstnämnda förekommer, men ”amino acyl site” är vanligare, och också kongruent med benämnngen av P-platsen, som är kort för ”peptidyl site”. Vi rekommenderar aminoacylplats respektive peptidylplats för dessa. ”E site” är kort för ”exit site”, det ställe där den färdiga peptiden lösgörs från ribosomen. Det benämns lämpligen utgångsplats.