Termfråga
Ämne:alfahelix
Datum:2008-12-05
Fråga:Vad heter alpha helix på svenska?
Svar:Det heter alfahelix på svenska. Basparning mellan homologa nukleinsyratrådar leder till en högervriden alfahelix som den stabilaste formen. Också en peptidkedja kan bilda en högervriden alfahelix.