Termfråga
Ämne:annotate
Datum:2008-12-15
Fråga:Vad innebär annotera och finns det en bättre svensk term för begreppet?
Svar:På svenska bör man använda termen annoterad sekvens, som betyder DNA- eller proteinsekvens försedd med upplysningar och kommentarer om de olika delarna i sekvensen.