Termfråga
Ämne:associationsstudie
Datum:2009-01-08
Fråga:Genome-wide association study, bör termen översättas med ”genscreening” eller finns någon mer precis svensk term?
Svar:Det handlar om systematiskt sökande, i en population av individer med samma sjukdom (oberoende av släktskap), efter gener där förändringar kan vara en bidragande orsak till en sjukdom. Associationen i fråga gäller associering av gener till sjukdomar.

Svenska biotermgruppen föreslår ” associationsstudie omfattande hela genomet” eller ”undersökning av associationer över hela genomet”.