Termfråga
Ämne:annealing
Datum:2001-05-28
Fråga:På engelska kallas det steg i PCR när DNA-molekylerna ”smälter samman” igen för annealing. Finns det något bra svenskt ord för det?
Svar:Man kan säga renaturering. Uttrycket annealing används på engelska också mer allmänt om processen då två nukleinsyrasträngar binds till varandra, t.ex. då en primer binds till DNA inför replikationen. Denna process är det ologiskt att kalla renaturering, eftersom strängarna inte tidigare suttit ihop och sedan separerats. Säg i stället hybridisering.