Termfråga
Ämne:antiparallell
Datum:2013-04-04
Fråga:Vad menas med ”antiparallell” i samband med dubbeltrådig nukleinsyra?
Svar:En nukleinsyratråd har en ”riktning” som bestäms av kolatomerna i sockerringen. Den ena änden av tråden slutar med ett fosfat bundet till 5'-kolatomen, och kallas därför 5'-änden, medan den andra änden slutar med en hydroxylgrupp bunden till 3'-kolatomen och därför kallas 3'-änden. I dubbeltrådig nukleinsyra är de basparande trådarna orienterade antiparallellt, dvs. i omvänd riktning i förhållande till varandra så att baserna i 5'-änden på den ena tråden är komplementära till baserna i den andra trådens 3'-ände.