Termfråga
Ämne:array
Datum:2014-09-23
Fråga:Hur kan man översätta ”array” i andra sammanhang än ” microarrays”?
Svar:Innebörden av ”array” är en organiserad uppställning av något slag, så ”uppställning” eller ”matris” är förstahandsalternativ. I CRIPSR-system hos bakterier och arkéer, där korta DNA-sekvenser från virusgenom byggs in mellan identiska kopior av repeterande enheter vilka kallas ”arrays” är ”matriser” eller ”paneler” möjliga alternativ.