Termfråga
Ämne:autoinducer (autoinducerare)
Datum:2017-04-20
Fråga:Vad är en ”autoinducer” och hur säger man på svenska?
Svar:Den kallas autoinducerare. I biologin är en autoinducerare ett ämne som inducerar specifika cellulära processer så snart tillräcklig koncentration av autoinduceraren uppnåtts. Autoinducerare förekommer i samband med kvorumreglering hos mikroorganismer.