Termfråga
Ämne:archaeal
Datum:2001-10-23
Fråga:Engelska archaea ska numera benämnas arké på svenska och arkéer i plural. Hur benämner man då archaeal, dvs det som förut var arkebakteriell?
Svar:Adjektivet till arkéär lämpligen arkeisk. Detta trots att ordet stavnings- och uttalsmässigt sammanfaller med geologitermen arkeisk (den arkeiska eonen = den äldsta eonen i jordens historia).